As part of the project activity, on the 11th of April „Baltic Regional fund” organised non-formal learning training course or rather a workshop which took place at the ARSENALS exhibition hall. For a day 15 students from Riga Art and media school explored what it really means to be an exhibition curator and exhibition designer, in context of the current exhibition. The school is special not only because of it’s high quality study programmes, but also because it also enrolls students who are hearing-impaired or deaf. As planned before, the workshop involved methods that were as non-verbal as possible, aiming to fully involve the participants with any kind of communication barriers.
In workshop were used different non-formal activities – name games, ice breaking and teambuilding activities, introduction the theme – “drawing” on people backs, discussion – using images, creative work in groups and other non formal approaches.
To conclude – we think we had prepared a really good program, uniting art and non-formal education, focusing on non-verbal approaches. The group learned and experienced a lot (including our selves), so we feel a gratification.

Project is partnership among three NGO’s: project coordinator from Croatia “Association of the deaf and hard of hearing” and project partners: “Centrul pentru Recuperare, Reabilitare si Educatie Speciale” from Romania and “Baltic Regional fund” from Latvia. During project will be developed Manual with the Non-formal methods what ca be used in work with people with hearing and communication problems.

————————————————————————————————————————————–

2016.gada 11 aprīlī “Baltijas Reģionālais fonds” organizēja vienas dienas apmācības Erasmus+ startēģiskās partnerības projektā „NEW METHODS FOR INCLUSION”, Nr. 2015-2-HR01-KA205-013173. Apmācības tika īstenotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāli “Arsenāls” un apmācību tēma bija par izstāžu kuratora un izstāžu iekārtotāja darbu – ko tas īsti nozīmē, kādas prasmes nepieciešamas. Apmācībās piedalījās 15 jaunieši no Rīgas Amatniecības vidusskolas, kurā mācās arī jaunieši ar dzirdes traucējumiem. Šajās apmācības, izmantojot neformālās izglītības pieejas un metodes, kurās tikai minimāli tika izmantota verbālā komunikācija un jauniešiem tā bija iespēja ne tikai vairāk uzzināt par šīm profesijām, bet arī iepazīt savas prasmes un iemaņas caur radošu darbošanos.

Apmācībās tika izmantotas dazādas neformālās izglītības aktivitātes – iepazīšanās un vārdu spēles, komandas saliedēšanās aktivitātes, iepazīšanaās ar tēmu veidojot zīmējumus uz dalībnieku mugurām, diskusijas izmantojot attēlus, radošās aktivitātes grupās un kā arī citas neformālās izglītības metodes.

Projektu īsteno trīs organizācijas – projekta koordinators “Association of the deaf and hard of hearing” no Horvātijas un projekta partneri: “Centrul pentru Recuperare, Reabilitare si Educatie Speciale” no Rumānijas un “Baltijas Reģionālais fonds” no Latvijas. Projekta noslēgumā, 2017.gada pavasarī, tiks izdota rokasgrāmata, kurā tiks apkopotas 50 neformālās izglītības metodes darbam ar jauniešiem ar dzirdes un komunikāciju problēmām.

 

latvija workshop latvia workshop

Local Workshop in Latvia – ARSENALS Exhibiton Hall of Latvian National Museum of Art
Tagged on: