In the Erasmus + Youth Exchange “DoubleWorkout” (8th-16th August, 2016) activities were used non-verbal methods made in project “New methods for inclucion”. Participants most beloved was method “Thank you” in an emotional day evaluation.

Project “New methods for inclusion”, Nr. 2015-2-HR01-KA205-013173 is Erasmus+ strategic partnership between three NGO’s: “Association of the deaf and hard of hearing” of the city of Zagreb from Croatia, “Centrul pentru Recuperare, Reabilitare si Educatie Speciala” from Romania and “Baltic Regional Fund” from Latvia.

—————————————————————————————————————————————————————————

Projekta “New methods for inclusion” ietvaros izveidotās neverbālās metodes tika izmantotas Erasmus+ jauniešu apmaiņas “DoubleWorkout” aktivitātēs. Dalībniekiem vismīļākā bija metode “Paldies”, kas tika veikta emocionālās dimensijas dienas izvērtēšanā. :)
Projekts “Jaunas metodes iekļaušanai” (New methods for Inclusion), Nr. 2015-2-HR01-KA205-013173 ir Erasmus+ startēģiskās partnerības projekts, kuru īsteno trīs organizācijas – projekta koordinators “Association of the deaf and hard of hearing” no Horvātijas un projekta partneri: “Centrul pentru Recuperare, Reabilitare si Educatie Speciala” no Rumānijas un “Baltijas Reģionālais fonds” no Latvijas.

 

https://www.facebook.com/BaltijasRegionalaisfonds/posts/767450030064229

Testing methods in Latvia ;)
Tagged on: